Webgrafia


EDICIÓ DOCUMENTAL:

CARDELLACH, T.; PUIG, P.; RUIZ, V.; SOLER, J. El llibre de privilegis de la vila i terme de Terrassa (1228-1652). Barcelona: Fundació Noguera, Col·lecció Llibres de privilegis, 10, 307 p. Vegeu.

SOLER, Joan. La formació de la pobla de Santa Pau a redós del castell dels barons (1248-1331). Barcelona: Fundació Noguera, Col·lecció Estudis, 44, 2008, 330 p. Vegeu.GESTIÓ DOCUMENTAL:

CARDELLACH, Teresa; MUNUERA, Marta; SOLER, Joan. El Sistema Paradís. Sistema de gestión de documentos en el Ayuntamiento de Terrassa. Terrassa: Arxiu Municipal de Terrassa, 2010. Vegeu.

MUNUERA, Marta; SOLER, Joan. Gestión y preservación de bases de datos. Material docent del curs homònim celebrat el dia 11 de febrer de 2011, Asociación Archiveros de Navarra. Vegeu.

ORENGA, Laura; SOLER, Joan. Com es fa un Quadre de Seguretat i Accés? Material docent del curs homònim celebrat els dies 10 i 17 de novembre de 2010, Associació d'Arxivers de Catalunya. Vegeu.

SOLER, Joan. Un registro di protocollo per il futuro? Ponència presentada al seminari Un futuro per il presente, celebrat els dies 11 i 12 d'abril de 2011 a Bologna. Vegeu.


PRESERVACIÓ DIGITAL:

SOLER, Joan. La preservación de los documentos electrónicos. Ed.UOC, 2008, 123p.

SOLER, Joan. Del bit al logos. Preservar documents electrònics a l'Administració local. Diputació de Barcelona, 2009, 349p. Veure portada.

RUIZ, Vicenç; SOLER, Joan. El Registre General electrònic d'entrades i sortides. Preservar una base de dades de conservació permanent. Curs realitzat a l'AAC els dies 9 i 11 de novembre de 2009. Veure slideshare.

SOLER, Joan. Per un vocabulari comú. Informàtics i arxivers arribarem mai a parlar un mateix llenguatge?. Barcelona, 2010. Veure slideshare.

SOLER, Joan. Preservar el Registre General de l'Ajuntament de Terrassa. Ponència del 6è Simposi d'InterPares 3 a Barcelona, 5 d'octubre de 2011. Veure slideshare.

SOLER, Joan. "La il·lusió d'un vocabulari comú de la preservació digital". AAC: Lligall-31, 2011, p.14-43. Veure.

SOLER, Joan. "Una diplomàtica pels documents en crisi." AAC: Lligall-32, 2011, p.42-76.

SOLER, Joan. La preservació del Registre General d'entrada i sortida de documents de l'Ajuntament de Terrassa. Cas d'estudi 3 de III Projecte InterPares, abril 2012. Veure.

Entrades populars d'aquest blog

The Nota - Anàlisi diplomàtica

L'Original "of the Nota" - Anàlisi diplomàtica

Evidencia, prueba y testimonio.