Anàlisi Diplomàtica

En aquesta pàgina trobareu tots els posts que aquest blog ha dedicat a perfeccionar l'anàlisi crítica dels documents amb independència d'època, productor i forma. Es planteja una aproximació estandaritzada, una llista d'elements a reconèixer en qualsevol representació documental a fi i efecte de poder-la contextualitzar, descriure i potenciar-ne les seves propietats essencials.

En primer lloc us mostrem una presentació exhaustiva amb la descripció de cada un dels elements a considerar:


A continuació una relació dels posts que han aprofundit en algun dels aspectes mostrats a la presentació.


Elements contextuals: 
Elements formals:

Elements essencials:


Entrades populars d'aquest blog

The Nota - Anàlisi diplomàtica

L'Original "of the Nota" - Anàlisi diplomàtica

Evidencia, prueba y testimonio.