divendres, 22 de febrer de 2013

Urkundendämmerung o el mito de la muerte documental

Este es un post valkírico: ¿Hemos entrado en un lento proceso de destrucción del documento tal como lo hemos entendido hasta ahora?

Esta cuestión se está planteando en el mundo del web semántico y las ontologías. La idea de fondo es que la estructura formal de los documentos como garantía de derechos y deberes ciudadanos perderá su sentido a favor de la garantía derivada de sus conceptos. La formalidad en que se representan será secundaria o no servirá para demostrar valores como la fiabilidad o la autenticidad. Ésta no irá intrínsecamente asociada a su representación, sino a la procedencia cierta de los datos. El documento dejará de existir, solamente quedarán sus partes, los datos, las porciones de contenido que se estructuran en un argumento y que se comunicarán como información. Su recopilación será a demanda, no será necesaria su estabilización. Sólo los datos serán enviados, la procedencia y el origen de estos deberá ser comprobada, en esta comprobación residirá la credibilidad de los nuevos sistemas. Aún más: existirán estructuras de conocimiento basadas en redes estables de conceptos o clases estandarizadas que servirán como instrumentos de verificación de las propiedades esenciales de una comunicación de información con intencionalidad jurídica, legal o administrativa.

Pero aun hay más. Desaparecerán los notarios y su modelo de certeza asignada al documento escrito por su mera condición garantizadora. Desaparecerán los registros públicos tal como los entendemos ahora, existirán sistemas de control donde se registrarán el acceso a datos custodiados por instituciones públicas pero también privadas. Estos datos serán objeto de comercialización, de transformación y intercambio. La certeza de los datos se basará en nuevos contratos sociales que acceptarán custodias distintas a las actuales. La custodia podrá ser pública pero también privada. Desaparecerá la confianza basada en documentos administrativos, en la gestión controlada y procedimentada por parte de cuerpos de burócratas. Nuevas estructuras ejecutivas, nuevos poderes y nuevos lobbies comerciales y empresariales centrados en el control, la gestión y la explotación de datos. De hecho nada que no se intuya y nada que no se esté viendo ya en el comportamiento de ciertas empresas ligadas a la redes sociales. La representación es más o menos libre, el contenido totalmente libre, pero la gestión de los datos un valor de negocio de primer nivel. La representación deviene una mera formalidad, un concepto estético, a lo máximo de reconocimiento de origen de plataforma, pero donde la verificación de la autenticidad de la representación y de la verdad de los datos e información pasa a un plano distinto al de los documentos tradicionales.

¿Nos estamos avanzando a los tiempos?¿Se trata de un espejismo?¿Las instituciones que han basado su poder y sus certezas en los documentos verán peligrar sus hegemonías?¿Cómo ejercerán sus estrategias de coerción para mantener el status quo imperante?¿Quién controlará las representaciones estables?¿Quién controlará la capacidad de representar datos, con un control y una gestión monopolística de visores, y quién los custodiará y será garante de su autenticidad?¿Se trata de un mito, de una suposición futura, cómo las que fueron pronosticadas en los años 70 sobre bases lunares estables ya en el año 2000?¿Estamos realmente ante el ocaso de los documentos?

dissabte, 16 de febrer de 2013

Call for papers - Digital Diplomatics París 2013 [en català]

Us presentem el proper congrés Digital Diplomatics que es celebrarà a París els dies 14-16 de novembre del 2013. Us el recomanem vivament!!
Com ha de ser la Diplomàtica en entorns digitals? La Diplomàtica ha canviat radicalment en els darrers temps atès l’important desenvolupament de les tecnologies de la informació. A mida que s’ha anat consolidant com una ciència autònoma a partir d'una teoria centenària, una metodologia, uns processos i unes eines d'anàlisi, sobretot centrats en la recerca sobre els documents jurídics medievals i d’inicis de l’època moderna, també s’ha anat convertint en un camp d’estudi interdisciplinari, ampliant la seva àrea d’investigació a tot tipus de tradicions textuals, a les formes documentals i als processos de creació, mitjançant l’ús de sofisticades eines digitals. “Donem forma a les nostres eines i després les nostres eines ens donen forma” – ha dit Marshal McLuhan. Això és especialment cert pel que fa a la Diplomàtica.

La fàcil reproducció i publicació dels documents diplomàtics en entorns digitals fa especialment accessibles els fons a la recerca històrica i confereix l’oportunitat de reconstruir fons documentals dispersos. Les eines d’anàlisi textual permeten als investigadors aprofundir en el coneixement de les dades dels documents, permeten extreure informació sobre la distribució de certes frases o conceptes legals, i també permeten la creació d'instruments que ajudin a realitzar anàlisis estadístics i en xarxa del contingut. La possibilitat de desenvolupar models de dades més enllà de les limitacions materials d’un llibre imprès inspira a fer una relectura de les formes tradicionals d’edició documental. L’accés a col·leccions ingents d’imatges permet la investigació històrica al voltant de la semiòtica dels documents entesos com a signes visuals. A la vegada, la comparació entre documents en suports tradicionals i documents nascuts digitals ha permès demostrar que el coneixement diplomàtic clàssic pot ser utilitzat per tractar temes relacionats amb els documents produïts, administrats i preservats en entorns digitals. 

Molts dels avantatges de dur a terme diferents tipus de recerca documental en entorns digitals s’han manifestat clarament als diplomatistes quan aquests han començat a crear portals on-line de material d’arxiu, tot realitzant edicions digitals de documents medievals, analitzant diferents corpus documentals seguint els preceptes de la lingüística o aplicant anàlisis visuals o tecnologies de visualització. Altres oportunitats addicionals que els diplomatistes han identificat han estat l’habilitat per realitzar anotacions automàtiques o semiautomàtiques en el contingut dels documents o l’aplicació de conceptes diplomàtics en la identificació de documents digitals, o també en la gestió i protecció de llur autenticitat en una àmplia varietat de sistemes d'informació. Tanmateix, tot just ha començat una reflexió acadèmica al voltant de com aquests nous camins empresos pels diplomatistes afecten la natura d'aquest camp d’estudi i, per tant, de l’anàlisi crítica i sistemàtica dels documents. 

Seguint els dos congressos sobre la Digital Diplomatics que van tenir lloc el 2007 a Múnic i el 2011 a Nàpols, aquest congrés té per objetiu orientar la reflexió acadèmica cap a determinar com la Diplomàtica s'està desenvolupant després d’haver aplicat les eines digitals en l’estudi històric dels documents i com ha afrontat la interpretació dels documents nascuts digitals, els quals necessiten d'una comprensió estructural i d'una comprensió intensa dels complexos entorns digitals on aquests es produeixen i resideixen.

Convidem per tant a presentar propostes adreçades a observar els efectes del que sembla ser un canvi de paradigma en la concepció d’una ciència humanística clàssica que cada cop més sembla esdevenir una ciberciència. 

Alguns exemples de temes que podrien ser considerats són: 

1. Els canvis en l'edició acadèmica dels documents quan s’utilitzen mètodes o instruments digitals. 
2. La Diplomàtica entesa com una ciència autònoma, com a ciència social o com a disciplina humanística. 
3. L'analítica de dades vs. la comprensió de les dades. Quin és el mètode principal de la Diplomàtica dels documents (per exemple, Identificació automàtica d'autor versus 'Diktatvergleich')? 
4. L'enfocament de la Diplomàtica: documents únics o agregats documentals (corpus, arxius, sèries, fons)? 
5. Documents digitalitzats com a imatges, textos o el seu significat? 
6. Es pot publicar tot el significat d’un document en un format digital? 
7. Comparar la producció de documents de confiança en entorns tradicionals i en entorns digitals.
8. Les signatures i els segells tradicionals són comparables als usats en entorns digitals? 
9. Com relacionar l’analítica forense i les seves eines amb la Diplomàtica? 
10. Eines diplomàtiques per a l'anàlisi dels documents digitals i no digitals. L’aprenentatge de la diplomàtica en entorns digitals (tant a l'aula tradicional com a través d'e-learning). 
11. Usos de la Diplomàtica per a construir un arxiu virtual. 

Cada proposta presentada serà revisada per almenys tres membres del comitè del programa a fi i efecte d’assegurar que aquest proporciona informació rellevant, oportuna i fidedigna. 

Es podran presentar propostes de ponències individuals (per a una presentació oral de 20 minuts seguida d'una discussió 5 minuts), per a una sessió tradicional, incloent tres articles (1 hora de temps de presentació i 15 minuts de discussió), o per un panell d'oradors (1 hora i 15 minuts en total). 

Les propostes han d'incloure: 

1. Un resum de 500 paraules que identifiqui clarament el títol del treball i el contingut de la ponència. 
2. Un resum biogràfic de 50 paraules sobre l’autor o cada un dels autors. 
3. Adreça postal, telèfon i correu electrònic de l'autor principal. 

Les propostes poden ser presentades a través de la pàgina web del congrés a: 
http://www.cei.lmu.de/digdipl13/organisation/proposals o enviats a digdipl13@lrz.uni-muenchen.de

La data límit per a la presentació de propostes és el 15 de març de 2013. Trobareu tots els detalls de l'organització del congrés a: http://www.cei.lmu.de/digdipl13/organisation/

També podeu consultar la pàgina oficial del congrés.


dissabte, 9 de febrer de 2013

Una entrevista de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians

A finals del 2012 l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians va creure interessant fer una entrevista al responsable d'aquest bloc. El resultat en fou el següent. S'hi parla de Diplomàtica, d'Arxivística, de Gestió de Documents, del futur dels arxius històrics, de les ISO de gestió de documents, entre moltes altres coses. La visió, obviament, és personal així com la responsabilitat sobre les coses que s'hi diuen. Espero que sigui del vostre interès. En concret la trobareu entre les pàgines 3 i 10.


dimarts, 5 de febrer de 2013

Los papeles de Bárcenas o la diplomática "sobrecogedora"

Esta vez preferimos esperar unos días. El tema de los llamados "papeles" de Bárcenas está dando mucho de sí en la prensa española y no cabe duda que si su contenido es veraz debería traer consecuencias de calado. Si no es que ya lo está haciendo. Aun así, desde el punto de vista diplomático se presentan algunas dudas importantes que pueden poner en cuestión, ya no la veracidad del contenido, sino la naturaleza jurídica de los mismos. Las dudas provienen esencialmente de tres situaciones:

1.- La imposibilidad, hasta el momento, y por parte de la opinión pública, de ver los documentos originales. ¿Cómo evaluar entonces sus características reales?
2.- Los "papeles" de Bárcenas no constituyen ningún cuaderno o libreta. Son ciertamente "papeles" que no parecen proceder de una única unidad documental, sino de varias, y que se han elaborado mediante cuatro procederes distintos en cuatro formatos distintos. Esta cuestión invalidaría a los calígrafos y a la prensa que ha considerado que todos los folios se realizaron de "una sola sentada", poniendo en duda su autenticidad. Aun así se mantiene otra duda: sin poder comprobar los originales, ¿cómo podremos saber si se han utilizado bolígrafos distintos, si la letra es de la misma mano, teniendo en cuenta que han pasado casi 20 años entre los primeros asientos y los últimos?
3.- El modus operandi de El País se parece demasiado al de El Mundo cuando publicó el conocido borrador de la UDEF en donde se inculpaba a la familia Pujol y al padre de Artur Mas en una trama de corrupción. Esta metodología que se impone desde el pasado mes de noviembre de 2012 en la prensa española, descalifica las fuentes y perjudica sin duda su credibilidad.

Iremos por partes:

1) Y quizás lo más importante. Desde la semana pasada, y aun pudiendo el diario El País, publicar los originales, solamente hemos visto recortes, montajes más o menos coherentes, interpretaciones de los datos, publicación de los datos presuntos derivados de un original en formatos distintos, explotación de datos desde una aplicación montada por el propio diario. La única vez que El País ha publicado las páginas íntegras de los documentos (en su edición de domingo día 3 de febrero) tanto en papel como en electrónico, las páginas aparecen borrosas. Solo se accede a la información por la interpretación que aporta el rotativo. Bien, sus razones tendrán, pero en lugar de aportar certeza, en realidad solo infunde dudas y poca fiabilidad. ¿Cómo la opinión pública puede ser juez si no accede de modo transparente a los documentos originales? La duda es pertinaz, y excitante!

1a) La única visión cercana a los originales que hemos visto está en algunos extractos, marcados en amarillo simulando haber usado un lápiz resaltador. Aun así son fotomontajes como se puede ver en algunos usados también por la Cadena Ser


2) Los "papeles" de Bárcenas son efectivamente papeles. No hay cuaderno. No hay libreta. O almenos no existe un sólo libro o unidad documental compuesta, sino más cosas. Visto lo publicado, creemos que en realidad no hay original. Sino que solamente se trata de fotocopias realizadas sobre documentos en estado de borrador o acta probatoria que no están en poder del diario El País. En realidad, analizando la difuminada documentación publicada en su edición de domingo, podemos concretar hasta cuatro formatos diferentes de fotocopias. Estos son,

2a) Los "papeles" de 1990 a 1993 se escriben en unos folios cuadriculados a la manera de los libros de contabilidad que se usaban en aquel entonces. Cinco columnas. Las tres últimas para la indicación detalle a detalle de cada numeral en recuadros pequeños. Indicación de los numerales, escritos a mano, sin ceros. Contando que todo es en miles o millones de pesetas. La columna de "debe" y "haber" modificada en su parte superior por "entradas" y "salidas". No es por tanto contabilidad oficial, como mucho un borrador. ¿De este borrador saldrá la contabilidad oficial? ¿Este borrador es contabilidad en "b"? ¿Este borrador es contabilidad falsa? Este borrador es borrador y, por tanto, habrá que verificar su eficacia jurídica como tal y la veracidad de cada uno de sus asientos. No cabe duda que si ciertos asientos se han contrastado con sus perceptores ayuda a pensar en su veracidad. Pero es borrador y, por tanto, no debería ser prueba por si solo. Debería contrastarse con su original. Debería contrastarse con la fuente de donde procede el original y su fiabilidad. Debería ser peritado convenientemente.2b) Los "papeles" de 1994 a 1996 no existen. Su ausencia no es prueba de que no existan asientos en este período, si no de que la fuente original de los documentos no tiene esta información. Si seguimos el principio de probabilidad frecuentista, seguramente existian asientos. Pero se trata solo de una presunción. No hay evidencia.

2c) Los "papeles" de 1997 a 1999 vuelven a usar un formato diferente. Apelamos a la "prueba Miquel Rius" para demostrarlo, tal como aparece en la parte superior de la fotografia publicada por la Cadena Ser (y que hemos incluido anteriormente en nuestro post), existe el logo de esta famosa marca de material de oficina. Esta empresa solía ofrecer libros pre-impresos para el control de los libros de contabilidad de las empresas, tanto de inversiones, control de IVA, deudas, ingresos, etc. El encabezado es distinto al formato de 1990 a 1993. Hay seis conceptos por tres del anterior. Es otro tipo de libro de contabilidad, distinto al anterior. Sus folios, por tanto, proceden de otra unidad documental. Otra vez cinco columnas. Las tres últimas para la indicación detalle a detalle de cada numeral. Indicación de los numerales esta vez con ceros indicando miles y millones de pesetas. El sistema de asiento contable es, por tanto, distinto. Escritos también a mano. La columna de "debe" y "haber" modificada en su parte superior por "entradas" y "salidas". Del mismo modo que en el punto anterior no es por tanto contabilidad oficial, como mucho un borrador de ella. Y las mismas preguntas ¿de este borrador salió la contabilidad oficial? ¿Este borrador es contabilidad en "b"? ¿Este borrador es contabilidad falsa? De nuevo habrá de recurrir a comprobar la fuente original de los documentos, los borradores que dispone esta fuente original y dilucidar su procedencia.


2d) Otro formato distinto, parecido al del período 1990 a 1993, es el de los folios del periodo 2000 a 2007. Cinco columnas. Escritas a mano. El "debe" y el "haber" con los conceptos "entradas" y "salidas" esta vez escritos encima mismo del texto, corrigiéndolo. Esto distingue este formato del de inicios de los 90. En la cabecera tres lineas. Y en una de ella la consignación del año de toma de datos. Entre el 2000 y el 2007 hay mayor profusión de asientos, con algunas rectificaciones y tachaduras. A diferencia del primer período se incorpora la firma del redactor de los folios en cada recuento del estado del saldo. La firma, según comprobación pericial ofrecida por El País, parecería del extesorero del PP, Luís Bárcenas. Distinción esta vez entre lo anterior dicho y el modus de redacción del redactor: la asunción de responsabilidades por parte de éste al consignar su firma, su validación, a la relación del estado del saldo. Así como durante los noventa los textos parecerían borradores, los textos de inicios del siglo XXI parecerían más cercanos a un estado de originalidad. Aun así, en ningún caso documentos dispositivos, solamente probatorios y no meramente instrumentales. Otra vez convendría comprobar la fuente original y contrastarla.2e) Un cuarto formato distinto a los anteriores. En este caso aparece un recuadro con encabezado y cinco columnas probablemente producido en un documento de word o de excel 2007, impreso y rellenado a mano. Solo aparece este formato para los asientos del 2008. El mismo modus operandi que en el periodo 2000-2007: asientos contables con la consignación de la firma presunta de Luís Bárcenas. Su firma nos situa de nuevo en una situación de acta probatoria y no solamente de documento instrumental.


3) Finalmente nuestra opinión al respecto del modus operandi de El País en la publicación de los papeles de Bárcenas es que no ayuda a la credibilidad de los datos. Desde el pasado mes de noviembre de 2012, la práctica habitual de la prensa española en ofrecer los documentos que utilizaban como soporte a las noticias mediante "descargas", ha mutado a otra sistemática mucho menos transparente. El método de publicación del borrador de la UDEF por parte de El Mundo mediante recortes, lenta sucesión de datos en días progresivos y escondiendo el presunto original, tiene un fiel seguidor en el diario El País. Este método centra la decisión de la "probabilidad" de los documentos en aquello que dicen las personas o los medios de comunicación, y no en sus características o elementos formales, siendo un claro ejemplo de lo que llamamos "probabilidad subjetivista". Esta arma es poderosa y condiciona la opinión pública: "mirad que documentos, imaginaros si fueran a ser verdad"! Este método es propio de sociedades en crisis, busca la efectividad a toda costa y una presunta justicia rápida ante los casos de corrupción que existen. Estamos ante un claro uso subjetivo y parcial de los documentos, en que lo de menos son ellos mismos sino lo que pueden llegar a provocar. Parece extraño, pero vista esta metodología parece infinitamente más transparente el modus operandi de Wikileaks (sobretodo en las publicaciones a partir de los Gitmo Files en 2011) que no la prensa española. Estamos en crisis, en todos los sentidos.

4) Para finalizar el post: 

¿Son o no son documentos de Luís Bárcenas? La prueba pericial debería confirmar que las firmas de los recuentos de saldos y la de Luís Bárcenas es la misma. Hay suficientes firmas en los asientos como para poder confirmar que siempre ha sido la misma mano quien las ha consignado, y se trataría de una mano que sabía el proceder habitual en el recuento de los saldos de caja. Un presunto imitador debería saber del procedimiento de Bárcenas como tesorero y este debería justificar por qué él no lo hacía de esta manera o si lo hacía de otra. En esta verificación sabremos si es o no es de Bárcenas.

¿Son documentos auténticos? Lo que hemos visto publicado en El País es la digitalización de fotocopias (por tanto meras copias simples, o incluso diría que básicas) de unos borradores y actas probatorias de unos asientos contables. Deberían de ser localizados los documentos de donde derivan las diversas copias. La consignación de firma validadora por parte del redactor confirmaría la toma de responsabilidad de éste frente a los datos que se estaban presentando. Sin firmas, ni validaciones, deberiamos dudar de inmediato. Con validaciones, hay responsabilidades y deben ser asumidas sí o sí.

¿Reflejan estos documentos una contabilidad no oficial? En cuanto al contenido ya sabemos que la Diplomática no se manifiesta mucho. La verdad, que la dictaminen los jueces. Pero cierto es que la firma repetida de los recuentos de saldo indica necesidad de validación y, por tanto, datos fidedignos o que se quieren dignos de fe y creibles. Si no, para qué se firman? Se podrían firmar datos falsos? Sí, pero con qué motivo? Lo normal en Diplomática es encontrarse documentos que se quieren auténticos y que disponen de todas sus formalidades cuidadosamente elaboradas para no levantar sospecha. Un documento falso debe ser elaborado de manera burda? A mano, com es el caso de estos documentos? En nuestra opinión estamos juzgando unos borradores de una contabilidad que, para parecer oficial, seguramente se autentificó formalmente. Solo comparando la contabilidad oficial y la elaborada presuntamente por Bárcenas podremos encontrar contradicciones. Pero sobretodo, lo más importante, es verificar la procedencia de los documentos, reconocer sus productores, la persona que realmente los elaboró, en qué contexto y con qué fines. La clave está en verificar su autor. Si esto se consigue quizás sepamos realmente la verdad.