El judici d'autenticitat documental: una decisió econòmica.

Permeteu-nos que us desitgem un feliç 2013 citant paraules sàvies d'Umberto Eco. Ja ho vàrem fer l'any passat amb una referència que continua vigent quaranta-un anys després al voltant de la "transició permanent" en què es troben les nostres societats. Ara ho fem amb una de les principals conclusions del capítol "Objectes falsos i contrafaïments" del llibre Els límits de la interpretació que resumeix de manera brillant quin són els veritables factors que ens fan creure més o menys en un document, les claus d'ordre tècnica però també lligades al nostre comportament social que ens permeten confiar en els documents. La conclusió és que qualsevol acte de confiança implica una renúncia:

"Així, un acostament semiòtic als objectes falsos mostra fins a quin punt són febles teòricament els nostres criteris per decidir l'autenticitat o no. Malgrat tot això, encara que cap criteri singular no sigui satisfactori al cent per cent, ens refiem habitualment de conjectures raonables sobre la base d'alguna valoració equilibrada dels diversos mètodes de verificació. És com en un procés, on un sol testimoni pot semblar sense valor, però tres testimonis que concorden són presos seriosament; un indici pot semblar làbil però tres indicis fan sistema. En tots aquests casos hom es refia dels criteris de l'economia de la interpretació. Els judicis d'autenticitat són fruit de raonaments persuasius, fundats en proves versemblants encara que no siguin del tot irrefutables, i acceptem aqueixes proves perquè és més raonablement econòmic acceptar-les que passar el temps posant-les en dubte."

Eco, Umberto. Els límits de la interpretació. Edicions Destino, 1991, p.276-277. Es tracta de la traducció catalana del text italià sorgit de l'assaig que l'autor presentà el setembre de 1986 al discurs inaugural del congrés sobre Fälschungen im Mittelalter, organitzat a Munic per Monumenta Germaniae Historica (Fälschungen im Mittelalter, Monumenta Germaniae Historica Schriften, ed. 33, 1, Hannover, Hahnsche, 1988).

Aquest blog us desitja molt bon any 2013!!

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

The Nota - Anàlisi diplomàtica

L'Original "of the Nota" - Anàlisi diplomàtica

Evidencia, prueba y testimonio.