Sobre la natura jurídica de l'esborrany de la UDEF

Altres vegades hem definit els esborranys com a documents in fieri, incomplets, de treball, sotmesos a canvis i revisions i, per tant, sense la capacitat per produir efectes jurídics per si sols. Com a tals no tenen perquè ser documents fora de sistema, ans al contrari han de ser objecte d'identificació i de gestió. La seva identificació permetrà que puguin ser retrobats i reutilitzats amb la finalitat d'elaborar un document original amb plena capacitat jurídica. Un document original, finalitzat, és una "veritat" acordada, però en cap cas, per sí mateix, és "la veritat". Un esborrany doncs, és un estadi anterior a l'acord de "veritat", per tant és menys legítim i més allunyat de "la veritat". Per tant és un esborrany sotmès encara a possibles modificacions. La seva informació ha de ser tractada amb les reserves de la provisionalitat i la manca de definició final d'una "veritat" acordada.

Aquesta apreciació inicial és necessària per entendre què hi ha al darrera de l'ús del presumpte esborrany d'un informe elaborat per la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional on es valora la possibilitat que el president Artur Mas i diferents membres de la família de l'expresident Jordi Pujol tinguin comptes corrents oberts a Suïssa (entès aquest país com a paradís fiscal). El malestar provocat per la filtració d'aquest presumpte esborrany va contra del que el sistema jurídic d'un territori jurisdiccional que protegeix dret i exigeix deures a partir de documents pretén, és a dir, protegir drets i exigir deures dins un marc just. Quan algun agent d'aquest mateix sistema jurídic desobeeix o posa en qüestió la necessària prelació en l'estat de transmissió dels documents, posa en qüestió la pròpia legitimitat del sistema si ve tractat amb impunitat i ve acceptat com a opinió o estat de veritat correcte. Només l'original d'un document, o les còpies directament derivades d'aquest, poden provocar efectes jurídics. Per tant, qualsevol esborrany d'informe iniciat per la dita Unidad Central és document incomplet i invàlid per se, per provocar cap efecte judicial. 

Quan una oligarquia del sistema jurídic, o un poder fàctic com ara un grup de comunicació, decideix donar credibilitat a documents sense procediment finalitzat està trencant les regles del joc determinades a l'interior del propi sistema jurídic basat en documents. Trencar la base de la confiança en els documents és canviar les bases d'aquesta confiança i establir maneres fora de control (o en una situació de control externa a la definida pel propi sistema). Que l'esborrany de la UDEF quedi invalidat per si mateix, en cap cas vol dir que allò que s'hi digui sigui mentida. En tot cas, el fet de no gaudir del principi d'originalitat, impedeix que el document tingui valor jurídic evidencial i, per tant, no disposa de legitimitat per transmetre cap situació de "veritat" possible.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

The Nota - Anàlisi diplomàtica

L'Original "of the Nota" - Anàlisi diplomàtica

Evidencia, prueba y testimonio.