Un tractament ambiciós per la documentació històrica

Les raons del I Postgrau de Gestió i Tractament Digital dels Documents Històrics que volem iniciar aquest proper mes de novembre són moltes. Com bé sabeu es tracta d'una nova proposta docent ambiciosa i innovadora en el marc del tractament professional de la documentació manuscrita fonamentalment d'antic règim. Era i és una necessitat sentida renovar els estudis relacionats amb l'anàlisi i la dinamització de la documentació medieval i moderna. Des de fa uns quants anys les propostes docents del nostre país s'han orientat cap a la gestió documental dels documents contemporanis amb especial intencionalitat sobre el document digital. És obvi que això hagi estat així atesa la creixent demanada en aquest sector tant per part de l'administració pública com de l'empresa privada. Però això ha provocat que el coneixement de la documentació històrica hagi quedat coix i no hagi rebut un impuls igualment valent i novedós.

Per aquests motius, l'ESAGED, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric de Terrassa, l'ACVOC i l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, estigua promocionant una proposta ben diferent al que s'havia vist fins ara i sense cap precedent ni a Catalunya ni a l'estat espanyol. I no es tracta d'utilitzar un discurs grandiloqüent en un mer acte de promoció comercial, no pas. Es tracta de dimensionar adequadament la proposta perquè s'entengui l'abast. Els punts forts d'aquest postgrau són els següents:

1.- Una aproximació innovadora a la Diplomàtica, la Paleografia i el Llatí Medieval. Des de fa temps que aquestes ciències s'estan adaptant als nous temps amb nous discursos. A la vegada però, continua existint un fonament teòric que cal recordar de per poder afrontar de manera satisfactòria aquestes experiències innovadores. Els nous camins de la Diplomàtica Clàssica, el bon entrenament de l'ull paleogràfic i el domini de les bases del llatí medieval han de permetre un apropament pràctic als documents per així  mantenir viu un tipus de coneixement que a les pròpies universitats no va precisament a l'alça. El postgrau creu fermament en què aquest coneixement, el reivindica, i el considera vital per continuar disposant de professionals que sàpiguen què fer amb els documents d'antic règim. És una proposta de resistència a l'aparent pèrdua de valor d'aquestes disciplines, fent un pas endavant en la manera d'ensenyar-les. Així ho han entès els doctors Jesús Alturo i Laureà Pagaroles a la seva proposta docent i així també l'autor que subscriu aquest bloc.

Imatge del Projecte de A Corner of Tenth-Century Europe
2.- Una proposta renovada en el camp de la descripció i l'edició de textos medievals i moderns. Tant la descripció de les sèries documentals pròpies dels productors d'antic règim com l'edició dels pergamins documentals també són objecte d'una profunda revisió en aquest postgrau. Cal passar d'una descripció de mínims que simplement "orienti" a l'investigador, a una descripció que certifiqui el valor d'aquell document, que en verifiqui l'autenticitat i la seva fiabilitat com a testimoni històric, però que sobretot demostri un tractament professional al darrera. El postgrau vol formar professionals que amb la seva simple intervenció dotin de credibilitat la descripció oferta a l'investigador, professionals que augmentin la qualitat dels seus productes d'arxiu. Per a fer-ho el professor Hug Palou revisarà els sistemes de descripcions arxivístics i diplomàtics, i en farà una anàlisi crítica perquè pugui ser debatuda amb els estudiants. Per altra banda el doctor alemany Georg Vogeler obrirà les portes de la descripció estandaritzada a partir de llenguatges de marca com l'XML, de DTDs específics com el TEI o el CEI i la utilització d'editors normalitzats com l'Edit-MOM del projecte centre-europeu Monasterium. Revisió crítica de les propostes clàssiques i preparació a la descripció i edició més innovadora.

Projecte DigiPal
3.- Noves estratègies de difusió digital i desenvolupament de projectes i potenciament de l'estudi del cost-benefici. En un món que tendeix a l'intercanvi de coneixement per via digital no cal dir que aprofundir en les millors estratègies és fonamental. Així el postgrau no només proposa conèixer a fons la documentació històrica, sinó saber explicar-la i difondre-la a tots nivells. Per aquest motiu el doctor Joan Antoni Iglesias Fonseca analitzarà els diferents canals existents a l'actualitat per a realitzar aquesta tasca, tant a les xarxes socials com als portals especialitzats (un exemple interessantíssim és el projecte DigiPal o el web De re palaeographica). Per a realitzar una anàlisi crítica més acurada es treballaran tres casos d'èxit en aquesta nova manera de difondre el coneixement d'antic règim. Així Anabella Barroso explicarà el projecte de l'Archivo Histórico Eclesiástico de Bizcaya, Maria Teresa Iranzo les estratègies de l' Archivo Histórico Provincial de Zaragoza i Alfonso Sánchez Mairena els orígens i l'èxit del Portal PARES del Ministerio de Cultura. Tots tres projectes podran ser avaluats per l'alumnat a fi i efecte de veure'n potencialitats i factors de millora. Saber utilitzar els nous canals de difusió vol dir també, saber organitzar bé un projecte de difusió. Projectar ajustadament i difondre amb garanties d'èxit són dues accions entrelligades. Així el professor Miquel Rodríguez Aranda formarà els estudiants en el disseny de projectes que passin des de la tria justificada del material a treballar, la presa de decisions en funció d'un estudi de cost-benefici, reconèixer els objectius del projecte i el desenvolupament propiament dit d'aquest. No només preparem tècnics, sinó també gestors.

4.- Reconeixement dels principals productors en un exercici de Diplomàtica Especial. Entenem la Diplomàtica Especial com la disciplina que promou l'estudi detallat de l'elaboració documental en cada productor, que demostra la seva autoritat sobre els documents creats i que utilitza formes específiques i estratègies de control sobre el membres participants d'un sistema jurídic. Això vol dir que s'estudiarà de manera novedosa i aportant els resultats de les darreres investigacions, l'evolució del notariat baixmedieval, el comportament de les cancelleries reials, les estratègies de producció de la Diputació del General, la documentació de l'administració de justícia o el desenvolupament de l'Ius Proprium als municipis baixmedievals i moderns. No es tractarà només d'una aproximació històrica, sinó d'una aproximació a partir dels documents conservats aprofitant els arxius que participen en aquest postgrau a Terrassa i Barcelona. Els professors Vicenç Ruiz Gómez i Miquel Pérez Latre s'encarregaran de dinamitzar aquest punt.

5.- Utilitzar les tecnologies més novedoses en el reconeixement intel·ligent de textos manuscrits. Cal potenciar aquestes noves tecnologies en un sector on tradicionalment s'han infrautilitzat en comparació amb altres disciplines com l'Arqueologia o la Museologia. No és una qüestió merament de més o menys recursos, és una qüestió de saber-ho fer. Per aquest motiu aquest postgrau aposta per formar en tecnologies com la del tractament digital d'imatges, el reconeixement digital de gràfics, l'extracció de dades i la seva explotació. Coses que són molt novedoses a Catalunya i a l'estat espanyol, però que des de fa temps ja s'estan fent a Europa en centres de prestigi com l'École des Chartes, al Zentrum für Informationsmodellierung in den Geisteswissenschaften de la Universitat de Graz, amb les aportacions del doctor Georg Vogeler o al Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung de la Universitat de Colònia amb les propostes del doctor Manfred Thaller, per posar alguns exemples punters. Per a fer-ho a Catalunya el postgrau proposa una aliança estratègica amb el Centre de la Visió per Computador de la UAB, amb els estudis, mètodes i investigacions dels doctors Josep Lladós i Dimosthenis Karatzas. Tot plegat es podrà fer si la documentació es troba en bones condicions de conservació. Igualment important, caldrà dimensionar adequadament aquestes condicions per a preparar-la de cara a una digitalització exitosa. En aquest sentit l'especialista Berta Blasi ens donarà un cop de mà de qualitat.

En definitiva, un projecte ambiciós que esperem obtingui els resultats esperats i que l'alumnat el disfruti com cal. Encara sou a temps a matricular-vos si ho desitgeu. No us el deixeu perdre! Per a més informació consulteu la pàgina de la ESAGED.

Comentaris

M'alegra que poseu en marxa aquest projecte. Crec que cal, com feu, 'actualitzar' i renovar els arxius històrics i la història institucional.
Gràcies Jesús, hi estem posant tots els esforços, tot i que la situació socioeconòmica actual és tossuda. Sigui que es faci finalment o no, no el deixarem de banda perquè creiem en una necessària renovació.
Anònim ha dit…
Enhorabona per haver pogut crear aquest postgrau, especialment en un moment tan complicat com aquest!! I que continuï així...
Anònim ha dit…
Sort, i sobretot no perdeu els ànims ni les ganes d'apostar per projectes com aquests! Faré difusió ;)


http://apertumest.wordpress.com/
Javier ha dit…
Felicitacions. És un projecte amb un plantejament molt rigurós i professional.
Anònim ha dit…
Enhorabona! Ja era hora que es fes un projecte així a L'ESAGED. Molt interessant pels amants dels arxius històrics. Segons el meu punt de vista i la meva experiència, hi han moltes diferències entre un arxiver que treballi en un arxiu històric i un arxiver que treballi en un arxiu administratiu. Els estudis han de ser diferents.
Jordi Domingo
N'hi ha de diferències i tant! El que pretén el postgrau és oferir una formació posada al dia pels arxivers que vulguin treballar en arxius històrics, i fer un pas endavant. Així com pel que fa a la gestió de documents s'ha evolucionat molt, pel que fa a la documentació històrica calia ser valents!! Gràcies!!

Entrades populars d'aquest blog

The Nota - Anàlisi diplomàtica

L'Original "of the Nota" - Anàlisi diplomàtica

Evidencia, prueba y testimonio.