Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: març, 2012

Les oportunitats. Innovació [2] en Arxivística i Gestió de Documents

Imatge
Per innovar no n'hi ha prou amb tenir idees "noves". Cal considerar un tipus concret de idees: les oportunitats. Aquestes destaquen per derivar d'una anàlisi detallada d'un determinat context que permet discernir l'oportunitat d'iniciar una activitat innovadora i diferent a allò que s'ha estat fent fins ara. La distinció entre "oportunitat" i "idea" és que la primera és una construcció mentres que la segona és només una il·lusió inicial. Com a construcció, l'oportunitat prové de la definició d'una idea, de la selecció d'un entorn d'elaboració i de la tria d'uns usuaris potencials. En les nostres ciències ja es realitzen aquestes anàlisis, però convé saber en tot moment quan la idea és peregrina o realment té la capacitat per construir-se com oportunitat.
La posada en pràctica d'una oportunitat ha d'oferir uns resultats que hauran de ser calibrats i avaluats per determinar si l'oportunitat tenia sent…

Temps, sobrietat i resolució. Innovació [1] en Arxivística i Gestió de Documents

Imatge
En els propers posts miraré d'aportar criteri sobre com podem iniciar projectes innovadors en arxivística i gestió documental. El primer punt de que volem tractar és el del propi concepte d'innovació. Innovació no implica en cap cas l'aparició sobtada de quelcom espectacular que fa canviar el ritme i l'ordre de les coses. En arxivística i gestió documental (i) la innovació és sempre un procés on els temps són importants, (ii) on el més important és la part menys espectacular dels nostres productes o serveis, (iii) i on l'orientació ha de produir efectes socials, organitzatius, on la millora i el grau de satisfacció sigui comprobable. Analitzem cada punt:
(i) Gestió raonada dels temps: Els productes en arxivística i gestió documental no són mai immediats. Acostumen a ser el resultat de hores, dies i/o mesos de treball. Cada projecte té els seus temps i en pocs casos el temps entre pregunta i resposta són breus. Parlo evidentment de projectes de reorganització, revis…

5è Terrassantweets: Història, Arxius, Preservació Digital i tweets

Imatge
Heus aquí el darrer Terrassantweets celebrat a Terrassa on vàrem poder parlar d'Història, de recuperació de la Memòria, d'explotació de la informació de les xarxes socials, de verificació de l'autenticitat i la falsetat de la informació que prové d'aquestes xarxes, de preservació digital, d'arxius, de transició digital i de tantes altres coses. Una hora i mitja d'intens discurs i debat. Vull agrair als organitzadors la invitació a participar d'aquesta iniciativa i a tots els tuitàries terrassencs que varen participar-hi presencialment o de manera remota. Podeu resseguir les principals conclusions del debat a l'etiqueta #tntw.