Presentació del Congrés "Digital Diplomatics 2011"

El segon congrés Digital Diplomatics 2011 tindrà lloc a Nàpols els propers dies 29 i 30 de setembre, i 1 d'octubre del 2011. Aprofito aquest espai per traduir al català el programa de presentació d'aquest congrés:

Els estudiosos de la Diplomàtica no han dubtat mai en utilitzar la tecnologia moderna per donar suport a les seves investigacions. No obstant això, cap tecnologia des de la introducció de la fotografia ha tingut un impacte tant gran com la informàtica en la metodologia diplomàtica. La imatge digital ens ofereix còpies digitals d'alta qualitat a costos molt raonables, per aquest motiu avui en dia podem trobar on-line grans corpus documentals al nostre abast, a la vegada que es facilita l'accés a elements que tot i no poder ser vistos a ull nu es poden fer visibles per via d'una còpia molt fidel a l'original. Les tecnologies de la informació modernes donen accés a una àmplia col·lecció de textos, en els quals paraules o frases poden ser cercades a fi i efecte de crear relacions, recuperar textos per a comparar-los amb altres, a recollir dades d'ordre geogràfic o temporal. t ser tractat d'ajudar a construir relacions, per a usar els textos per a la comparació entre ells, per entendre les dades recollides distribució geogràfica i temporal, entre altres coses. Els objectius del congrés consisteixen d'una banda en el presentar projectes dirigits a incrementar el corpus dels documents històrics digitalitzats, i de l'altra en el posar particular atenció a la recerca que aplica la tecnologia  informàtica sobre els documents medievals i de l'inici de l'època moderna, amb l'aspiració de presentar problemàtiques de Diplomàtica pura, de recerca històrica o filològica. 

Per aquest motiu es fa una crida a presentar propostes relacionades a qüestions com ara:

1.- Com podem millorar l'accés als corpus de documents digitals?

2.- Com s'han de presentar els corpus de documents digitals a fi i efecte d'ajudar a la seva recerca?

3.- Hi ha experiències en l'aplicació de tecnologies informàtiques complexes (come named entity recognition, ontologies, data-mining, text-mining, identificació automàtica d'autories, anàlisi de patrons, reconeixement òptic de caràcters, estadístiques avançades) aplicables a la recerca diplomàtica?

4.- Els corpus de documents digitals han donat lloc a noves línies d'investigació?

5.- Existeixen problemàtiques de recerca consolidades sorgides de l'ús de les tecnologies digitals o de l'ús dels corpus de documents digitals?

6.- Quins mètodes tradicionals no poden ser millorats per les tecnologies digitals?

7.- Com el canvi en la comunicació entre els estudiosos de Diplomàtica ha vingut determinat per l'Internet?

8.- De quina manera els projectes de digitalització podrien ser útil per a la recerca diplomàtica?

Es poden enviar propostes de participació al Congrés que no sobrepassin els 20 minuts o presentar un póster en Anglès, Alemany, Italià, Francès, Holandès o Espanyol abans del 15 de maig del 2011 a l'adreça:  DigDipl11@lrz.uni-muenchen.de

La proposta no ha de passar de 250 paraules.Cal incloure un títol, un nom i la informació de contacte que sigui necessària amb l'eventual ponent. Els ponents triats rebran una col·laboració econòmica per finançar les despeses de desplaçament i estança. Les propostes elegides seran publicades a la revista Archiv für Diplomatik convidats pels editors.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

The Nota - Anàlisi diplomàtica

Evidencia, prueba y testimonio.

Propiedades significativas, esenciales y legales de los documentos