Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: febrer, 2011

Agents productors de documents electrònics

Imatge
Atès que la Diplomàtica pretén demostrar i preservar l'autenticitat dels documents tradicionals i electrònics, convé determinar amb precisió qui és l'autor de cada document. Autor és en molts casos sinònim de responsable. Ara bé, veurem que aquesta responsabilitat es pot acabar distribuint en diferents persones. En entorns electrònics, la delimitació de l'autor del document s'ha orientat a l'anàlisi de la signatura electrònica i del certificat que li dóna suport. En aquest instrument hi podem trobar totes les dades fiables que ens permetran imputar la identitat del responsable de l'acció jurídica transmesa de manera documentada. O com a mínim la responsabilitat de la persona que va signar. Tanmateix considerem que aquesta constatació és feble i que calen més elements de control. En un entorn de producció burocràtic hi solen participar diferents agents. Pensem que val la pena fer un repàs dels possibles agents que participen en la producció de documents amb l…

El document "in fieri"

Imatge
Parlàvem al darrer post de la diferenciació entre document i record i de les dificultats per associar algun d'aquests conceptes al de "document d'arxiu". El post ha tingut diverses reaccions qüestionant el text i aportant punts de claror on la meva idea era confosa. Agraeixo tots els comentaris rebuts, que permeten perfeccionar idees i aportar major comprensió a les idees expressades. Aquest és l'objectiu d'aquest bloc, no pas el de ser doctrinari.
Una de les primeres conclusions extretes del debat suscitat amb el darrer post és que tant la Moreq2 com altres instàncies i textos legislatius accepten la diferenciació entre document entès com a esborrany de document i el record entès com el document original que és primer, complet i, per tant, pot provocar efectes jurídics. El que no s'ha acceptat és que tot document original ho sigui perquè disposa de signatura electrònica, cosa que celebro, tot i que és un tema que seguirà motivant converses. Davant la neta…

A voltes amb "document", "record" i "document d'arxiu"

Imatge
És cert que es tracta d'un tema recurrent i que pot arribar a fer-se pesat, però encara ens trobem algunes situacions on la distinció entre un "document" i un "record" es manifesta de manera peculiar. Dins el nou coneixement que s'està derivant de l'aplicació de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, ens trobem una comunitat d'usuaris que entén el "document" com qualsevol manifestació escrita en un entorn electrònic que no es trobi signat electrònicament i que no disposi de metadades. Per altra banda, el "record" s'interpreta com aquell document que ha estat signat electrònicament i que incorpora un perfil documental amb metadades de context, estructura i contingut. Aquesta distinció és purament funcional, adaptable a les necessitats de distinció entre les entitats intel·lectuals que es produeixen a partir de processos de negoci ben delimitats. Cada entitat intel·lectual, mentre està en fase d'elaboració, es trob…

Presentació del Congrés "Digital Diplomatics 2011"

Imatge
El segon congrés Digital Diplomatics 2011 tindrà lloc a Nàpols els propers dies 29 i 30 de setembre, i 1 d'octubre del 2011. Aprofito aquest espai per traduir al català el programa de presentació d'aquest congrés:

Els estudiosos de la Diplomàtica no han dubtat mai en utilitzar la tecnologia moderna per donar suport a les seves investigacions. No obstant això, cap tecnologia des de la introducció de la fotografia ha tingut un impacte tant gran com la informàtica en la metodologia diplomàtica. La imatge digital ens ofereix còpies digitals d'alta qualitat a costos molt raonables, per aquest motiu avui en dia podem trobar on-line grans corpus documentals al nostre abast, a la vegada que es facilita l'accés a elements que tot i no poder ser vistos a ull nu es poden fer visibles per via d'una còpia molt fidel a l'original. Les tecnologies de la informació modernes donen accés a una àmplia col·lecció de textos, en els quals paraules o frases poden ser cercades a fi i e…

Jo dato, tu dates, ell data, nosaltres datem ...

Imatge
Datar, és a dir, situar una acció jurídica en un temps determinat, és una de les condicions fonamentals de qualsevol acte de documentació. Posar la data vol dir situar en el temps quelcom que ha tingut un abans, però que sobretot té un després. Hi ha quelcom que podem comentar des de l'òptica de la Diplomàtica que pot afectar directament la fiabilitat de qualsevol document datat. La forma intel·lectual sol·licita la presència d'aquesta clàusula sí o sí, la seva absència és significativa o bé d'incompletesa o bé de inconsistència certificadora. Ara bé, la presència de la data sempre equival al moment exacte en què l'acció de documentar s'ha realitzat? La resposta, la majoria de vegades, és no. Moltes circumstàncies envolten els documents finalitzats que el propi document, per si sol, no resol ni pot resoldre amb el pas del temps. Sobretot en entorns tradicionals, a no ser que s'especifiqui la necessitat de deixar constància del moment temporal en què cada tràmit…