Diplomàtica vs. Diplomàcia

En primer lloc cal diferenciar clarament la Diplomàtica de la Diplomàcia. La Diplomàcia pot ser entesa, a partir de la definició del DIEC 2, com "l'art i pràctica de conduir les negociacions entre nacions; pot ser entesa com la carrera de qui s’ocupa en aquestes negociacions; com el conjunt dels membres de la diplomàcia d’un país; o simplement com el tacte, habilitat, a portar un afer delicat". En tot cas, un dels membres de la diplomàcia d'un país es pot anomenar diplomàtic o diplomàtica, però poc té a veure amb la disciplina que volem estudiar.

La Diplomàtica, doncs, és la disciplina (per alguns una Ciència plenament constituïda) que estudia el ser i l'esdevenir de la documentació (entesa com un conjunt de documents però també com l'acció de documentar quelcom). També analitza la gènesi, la constitució interna i la transmissió de documents així com la seva relació amb els fets que hi són representats i amb els seus productors i destinataris. Aquesta definició, aportada per Luciana Duranti, sobrepassa la que el DIEC 2 ens aporta per la Diplomàtica, és a dir, "la disciplina que té per objecte l’estudi de la forma, del procés d’elaboració i de la tradició dels diplomes antics". Si bé aquesta és una definició vàlida, no recull de manera exhaustiva les competències d'aquesta disciplina i oblida, per exemple, l'ús de la Diplomàtica en l'estudi de la producció documental moderna i contemporània.

De manera que diplomàtics i diplomàtiques, en tot cas, poden conduir les seves negociacions mitjançant l'ús de documents, però l'estudi de la forma i de les característiques d'aquests, a fi i efecte de verificar-ne la seva autenticitat, anirà a càrrec de diplomatistes. Concepte, que per cert, no existeix al DIEC 2.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

The Nota - Anàlisi diplomàtica

Evidencia, prueba y testimonio.

Propiedades significativas, esenciales y legales de los documentos